Om Normværk

Rikke Voergård-Olesen står i spidsen for Normværk og har en lang række samarbejder med forskere og specialister inden for ledelsesudvikling, kulturforandring, mangfoldighed og ligestilling.

Vi er eksperter i at skabe positive kulturforandringer hos ledelser og personalegrupper med involverende analyser, oplæg, workshops og seminarer.

Vi er altid klar til en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe jer godt i mål med en god proces. Vi møder deltagerne i øjenhøjde og med stor respekt for jeres faglighed og bruger aktivt jeres input til at skabe den bedst mulige løsning for lige præcis jeres arbejdspladser.

Med Normværk som partner er jeres læringsprocesser i trygge hænder når vi samarbejder om at give normerne hos jer et kærligt og effektivt skub. For eksempel siger en af vores kunder om os:

Vi har i FIU-Ligestilling og Dansk Metal i gennem de sidste 5 år gjort brug af Rikkes hjælp til udarbejdelse af undervisnings- og formidlingsmaterialer om ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen. Desuden har Rikke gennem mange år holdt oplæg på vores årlige Pride-konference og vi bruger hende løbende til at afholde workshops for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ligestillingsinteresserede medlemmer. Vi kan på det varmeste anbefale Rikke til at hjælpe jeres organisationer med efteruddannelse af nøglepersoner og medarbejdere på arbejdspladsen. Hun er en dygtig formidler der formår at involvere deltagerne og skabe refleksion og give værktøjer til at ændre dårlige normer på arbejdspladsen.
– Kristine E. Raunkjær, konsulent i FIU Ligestilling

 

Om Rikke Voergård-Olesen:

Rikke har de seneste 25 år arbejdet med rådgivning og undervisning i positive kulturforandringer. Hun har lavet undersøgelser med afdækning af kulturer og normer og har afholdt hundredevis af involverende oplæg for unge og voksne på uddannelser og arbejdspladser. Deltagerne fortæller at Rikke er en fantastisk formidler og med humor, empati og skarpe metoder formår at booste læring og forandringslyst. Hun arbejder normrefleksivt og i hendes oplæg bruger hun forskningsreferencer og levende eksempler som er tilpasset målgruppen.

Læs f.eks. den undersøgelse for fagforeningen PROSA som Rikke lavede sammen med forskeren Jannick Friis Christensen fra CBS her: https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/lgbt/146545_PROSA_Rapport_2018_LGBT_medlemmer_WEB.pdf

Lige læringsmuligheder for alle børn

Børns læringsmuligheder begrænses af stereotype normer. Derfor tilbyder Normværk solid efteruddannelse til pædagogisk personale og lærere i normrefleksiv kompetenceudvikling.

Normværk har stor succes med at hjælpe børne-professionelle med velafprøvede og effektive redskaber som understøtter børns trivsel og læring. De bedste resultater opnås gennem vores 3-trins refleksionsforløb men vi har også fået meget positive tilbagemeldinger på kortere oplæg og workshops for personale og forældre i børnehuse.

Skriv eller ring for en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe jer!

Mie som er forældrerådsformand i Småbørnenes Forsamlingshus, Københavns kommune fortæller:

“Vi havde besøg af Rikke til en workshop i vores daginstitution med deltagelse af både forældre og personale. Rikke gav et fantastisk oplæg der i høj grad var med til at ryste ved nogen af de ting vi gør i vores dagligdag. Jeg kan på det varmeste anbefale Rikke – hos os står det højt på ønskesedlen at indgå i et længerevarende samarbejde med Rikke i spidsen.”

Kulturændringer på arbejdspladsen

”Hvis du ikke kan lide lugten i bageriet så…..”. De fleste kender det gamle ordsprog som for eksempel bruges om at kan man ikke lide vilkårene på en arbejdsplads så er det ens eget problem og man kan gå sin vej. I Normværk arbejder vi for det stik modsatte: Vi hjælper arbejdspladser med at sørge for at der er en god kultur for alle.

Ofte er det nemlig sådan at er lugten dårlig for én så er den også rigtigt ofte dårlig for flertallet. Eksempelvis var der en arbejdsplads hvor lærlingen en dag gik ind til lederen og hamrede sin værktøjskasse ned i bordet med ordene ”Nu gider jeg fandme ikke mere, jeg siger op!”. Lederen var dybt forundret; der var mangel på lærepladser og hans virksomhed var da en god arbejdsplads…. eller var den nu også det? Lederen kaldte alle sine medarbejdere efter tur ind til en samtale om hvordan de egentlig havde det på arbejdspladsen og til hans store forundring så var de fleste af medarbejderne rigtigt trætte af den hårde tone og flere af dem havde ondt i maven hver dag når de skulle på arbejde. Lederen vidste godt at der var en ”lidt frisk tone” men havde hele tiden tænkt at ”sådan er det jo på sådan en mandearbejdsplads”.

Arbejdspladskultur er noget vi sammen skaber på arbejdspladsen. Den er ikke en statisk størrelse men kan ændres over tid. Man skal bare tænke på hvor meget det har ændret sig med ryge- og alkoholkultur på arbejdspladserne over de seneste 10-20 år. I dag er det et fåtal som mener at det er en god idé at ryge i den fælles kantine og mange synes også det er en dårlig idé at være beruset når man er på arbejde.

Arbejdspladskulturen består af alle vores hverdagsnormer; det vil sige hvordan vi er sammen på arbejdspladsen; ledelsesformer, samarbejdsformer, samtaleemner, vittigheder, indretning osv. Normerne er ofte nogen vi ikke tænker så meget over fordi de føles naturlige og vante: ”Sådan gør vi her hos os”. Men faktisk er der ofte nogen af de normer som er uhensigtsmæssige fordi de skaber et dårligt arbejdsmiljø for nogen eller store dele af medarbejderne. Det kan give sig udslag på mange måder og har ofte det tilfælles at medarbejderne ikke trives optimalt og heller ikke er den bedste udgave af sig selv når de er på arbejde. Det går både ud over innovationskraften, produktiviteten, arbejdsglæden osv.

Normværk hjælper jer med at ændre arbejdspladskulturen. Vi udarbejder analyser, hvor vi kortlægger arbejdspladsnormer og vi holder oplæg eller workshopforløb hvor vi sætter spot på de steder hvor det er både sjovt og udfordrende at arbejde med kulturforandringer. Resultatet er, at I bliver bevidste om alle de små hverdagshandlinger hvor I med små ændringer skaber øget inklusion og samarbejde på tværs af forskelle. I bliver klædt på med enkle redskaber som I er fælles om at lære og bruge så alle kan være med og ingen føler sig udenfor.

Ring eller skriv for en uforpligtende snak om hvordan vi bedst kan hjælpe lige præcis jeres arbejdsplads.